Konference
o službě v duchu nové evangelizace

30.9. - 1.10.2023, Kroměříž

Hlavní host: Michelle Moran

Poslaný?


Toužíme se v tento čas společně modlit, formovat a sjednocovat pro budování Božího Království v naší zemi.

Celá konference Poslaný je zaměřena na oblast služby, ať už pastorační či evangelizační.

Je to čas formace, sdílení, inspirace a především čas modlitby,  kdy se chceme společně sjednotit v modlitbě a vyvýšit jméno Ježíš nad celou naší službou a nechat se Jím nanovo proměnit.

Motto pro rok 2023

Probuď se, kdo spíš,
vstaň z mrtvých,
a zazáří ti Kristus.

Ef 5, 14b

Program 2023


Sobota

07:00-08:50 – Registrace (ubytování)

09:00 – Mše svatá P. Petr Bulvas

10:00 – Přivítání, info

10:30 – Hlavní slovo: Michelle Moran (téma konference)

12:00 – Oběd

14:00 – Gauč talk, představení workshopů

16:00 – Workshopy

17:30 – Večeře

19:30 – Modlitební večer s GedeON worship

21:30 – Závěr dne

Neděle

07:30-09:00 – Odevzdání klíčů, úklid pokojů

09:00 – Chvály Trinity worship, představení workshopů

10:00 – Workshopy

11:45 – Mše svatá P. Vojtěch Koukal

12:45 – Závěr

13:00 – Oběd

Workshopy a semináře

Workshopy a semináře jsou kapacitně omezené dle prostor, rezervace workshopů proběhne během rána a dopoledne u registrace.

Doprovodný program

SO 12.00-16.00 svátost smíření, přímluvné modlitby

SO 19.30-21.30 přímluvné modlitby

22.00-08.00 celonoční adorace v DOLNÍ kapli na AG (přístupno pouze ubytovaným na AG)


Workshopy a semináře


Můžete se těšit na:

MICHELLE MORAN, P. VOJTĚCH KOUKAL, EDUARD FILO, MÁRIA ŠKOVIEROVÁ A JANA ZIBALOVÁ, manželé BERANOVI, P. JAN BERKA, VALERIO SVEGLIATI A MATEJ KURBEL,
a další.

SOBOTA - WORKSHOPY 16:00 - 17:20 hodin

místa budou upřesněna na místě

MICHELLE MORAN

Evangelizace s odvahou a citem

 • jak evangelizovat v dnešní době?

 • výzvy nové evangelizace

 • služba evangelizace v moci Ducha Svatého

 • charismata a milosrdenství ve službě evangelizace

P. VOJTĚCH KOUKAL /Komunita Blahoslavenství Dolany

Duchovní boj

 • boj o důvěru v Boží lásku

 • boj o modlitbu

 • tváří v tvář světu a těžkostem

 • jak se postavit a bojovat

MÁRIA ŠKOVIEROVÁ /Komunita Eben Ezer, SK

a JANA ZIBALOVÁ /Martindom, SK

Neuhasitelná CHVÁLA

 • chválit v Duchu a pravdě

 • chvála jako mocná zbraň

 • úskalí služby chval

P. JAN BERKA /farnost Kelč

Charismatické společenství ve farnosti

 • jak vytvářet charismatické společenství, které buduje a nerozděluje farnost

 • problémy soužití společenství a farnosti

 • budování farnosti skrze Ducha Sv.

VALERIO SVEGLIATI /Projekt Ezechiel, SK

Boží Slovo jako mocná zbraň pro každodenní život i službu

 • Iz 55,11 Slovo se nevrátí ke mně s prázdnou, nýbrž vykonám co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal

 • služba, ke které se Pán přiznává svými činy a nese trvalé ovoce

MARTIN A EVA BERANOVI /Trinity worship

Modlitební služba je službou LÁSKY bližním

 • identita přímluvce

 • služba lásky a úcty

 • zásady v přímluvné modlitbě

 • úskalí přímluvných modliteb

 • jak předávat prorocká slova

NEDĚLE - WORKSHOPY 10:00 - 11:20 hodin

místa budou upřesněna na místě

MICHELLE MORAN

Prorocká služba, jako nástroj pro budování církve

 • co je prorocká služba

 • jak pracovat s proroctvím

 • úskalí prorocké služby

MÁRIA ŠKOVIEROVÁ /Komunita Eben Ezer, SK

a JANA ZIBALOVÁ /Martindom, SK

Intimita s Bohem

 • jak žít každodenní intimní vztah s Bohem (prakticky)

 • jak vytrvat a bojovat o modlitbu v těžkých časech

 • modlitba jako místo skutečného setkání s živým Bohem

MATEJ KURBEL /Projekt Ezechiel, SK

Kráčet stále vpřed

 • jen mě neodvrhuj od své tváře, Ducha svého mi neber (Žl 51,13)

 • vlažnost x svatost

 • vytrvalost a zaměřenost

 • krize ve službě

EDUARD FILO /ZKSM, SK

Budování Božího království skrze SPOLUPRÁCI

 • vize Božího království tady na zemi

 • jsme na jedné lodi

 • spolupráce, síťování a partnerství jako nástroj pro budování jednoty

Praktické informace


Místo a zázemí

Hlavní program konference se uskuteční v Domě kultury v Kroměříži. Adresa je Tovačovského 2828, Kroměříž

Ubytování, stravování a dětská konference proběhne v Arcibiskupském gymnáziu, adresa Pilařova 3, Kroměříž

Parkování

K parkování doporučujeme využít Parkovací dům Velehradská:
Vjezd z Velehradské ulice. Při vjezdu si parkující vezme kartu z automatu, díky níž před odjezdem zaplatí v platebním automatu (platba možná v hotovosti, platební kartou, mobilním telefonem). Prvních 30 minut je zdarma, každá další započatá hodina stojí 10 Kč, maximální částka za den je 50 Kč. V noci (od 22 do 6 hod.) je parkování zdarma. Pozor na parkování delší než 48 hod.  Zpoplatněno asi za 500,-

Parkovací místa v areálu Arcibiskupského gymnázia jsou vyhrazena pro hosty a tým dobrovolníků a organizátorů, děkujeme za pochopení.

Děti & dětská konference

Na konferenci bude v areálu AG Kroměříž připraven speciální program pro předem přihlášené děti na dětskou konferenci ve věku od 4 do 12 let, kapacita omezená

Pro maminky s menšími dětmi bude v kulturním domě připraven baby point - dětský kout, přebalovací a kojicí koutek.

Možnost stravy a ubytování

Na konferenci bude možnost využít ubytování na Domově mládeže Arcibiskupého gymnázia v Kroměříži ze soboty 30. 9. na neděli 1. 10. 2023

K dispozici jsou dvou, tří, čtyřlůžkové pokoje s ložním prádlem nebo je možné využít vlastní spacák.

Ceny ubytování najdete v přihlášce.

Fotografie a nahrávky


Nahrávky
Připravujeme...

Děkujeme za podporu 🙏

Na Konferenci Poslaný se podílí Nadační fond CREDO, Společenství projekt ON a Společenství MOLEKULY ve spolupráci s dalšími společenstvími.